1 - 2
Τελικό
  • Διαιτητής : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
  • 1ος Βοηθός : Μιχάλης Δημητριάδης
  • 2ος Βοηθός : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
  • Παρατηρητής : ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ