2 - 3
Τελικό
  • Διαιτητής : Πανγιώτης Πολυβίου
  • 1ος Βοηθός : Σάββας Μιχαήλ
  • 2ος Βοηθός : ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
  • Παρατηρητής : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ