2 - 1
Τελικό
  • Διαιτητής : ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
  • 1ος Βοηθός : ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
  • 2ος Βοηθός : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
  • Παρατηρητής : ΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑ