Δημοσιεύουμε το τροποποιημένο Πρωτόκολλο της ΚΟΠ, όπως διαμορφώθηκε μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας.

Στο Πρωτόκολλο, έχουν διευκρινιστεί τα σημεία που αφορούν διαχείριση θετικού κρούσματος σε ομάδα (σελίδες 7-8).

Το τροποποιημένο πρωτόκολλο μπορείτε να το δείτε στο πιο κάτω σύνδεσμο:

 

Τροποποιημένο Πρωτόκολλο ΚΟΠ (25/09/2020)