Live

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Πραγματοποιήθηκαν τη Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 στα γραφεία της Ομοσπονδίας οι καθιερωμένες συναντήσεις του Δ.Σ. και της Επιτροπής Διαιτησίας της ΠΟΑΣΠ με τους Παρατηρητές και τους Διαιτητές. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν ενόψει της επικείμενης έναρξης των πρωταθλημάτων τα οποία αρχίζουν στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Συνάντηση με παρατηρητές.

Στις 6.00μμ έγινε η συνάντηση με τους Παρατηρητές. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Παφίτης αφού καλοσώρισε όλους όσους παρευρέθηκαν έκανε ενημέρωση για το νεοκλεγέν Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ και για τα τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για θέματα που έχουν να κάνουν με τους Παρατηρητές και τις εκθέσεις τους.

Κύρια θέματα τα οποία απασχόλησαν  τη συζήτηση που ακολούθησε είναι:

Όριο ηλικίας : Αποφασίστηκε ότι θα τηρηθεί το όριο ηλικίας το οποίο ισχύει και στη ΚΟΠ, και προνοεί ότι δεν μπορεί κάποιος να έιναι παρατηρητής όταν ξεπεράσει τα 70 χρόνια.

Εκθέσεις: Οι εκθέσεις των παρατηρητών πρέπει να ανταποκρίνονται στην όλη εικόνα του αγώνα και πρέπει να ανφέρονται τα σημαντικά γεγονότα.

Βαθμολογία: Η βαθμολογία που δίνεται σε κάθε διαιτητή πρέπει να συνάδει με το περιεχόμενο της έκθεσης.

Παρουσία στα αποδυτήρια:  Οι παρατηρητές απαγορεύεται να εισέρχονται στα αποδυτήρια των διαιτητών πρινν στη διάρκεια του ημιχρόνου και μετά τη λήξη των αγώνων. Τυχόν παρατηρήσεις που έχουν προς τους διαιτητές και βοηθούς να γίνονται τηλεφωνικώς.

Παράδοση εκθέσεων: Οι εκθέσεις πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίνονται στο γραφείο της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι τις 10.00πμ της Δευτέρας ώστε να γίνονται έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ση παράδοση θα ισοδυναμεί με λήψη μέτρων από το Δ.Σ. ή την αρμόδια επιτροπή.

Ενημέρωση αποτελεσμάτων:  Οι παρατηρητές είναι υπόχρεοι να ενημερώνουν άμεσα για την εξέλιξη του σκορ των αγώνων αναφέροντας και το αριθμό της φανέλας του σκόρερ γιατί θα γίνει προσπάθεια για περισσ΄τερη ενημέρωση από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Ορισμός: Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι πάρθηκε απόφαση όπως ο ορισμός τους διαιτητές γίνεται από Επιτροπή του Δ.Σ.,  άλλη από αυτή της Διαιτησίαςλόγω της συνμμετοχής σε αυτή δύο παρατηρητών εν ενεργεία και δεν θα ήταν σωστό να ορίζουν τους εαυτούς τους.

 

 

Συνάντηση με διαιτητές.

Στις 7.15μμ ακολούθησε η συνάντηση με τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές. Παρευρέθηκαν αρκετοί διαιτητές ενώ  παρευρέθηκαν και κάποιοι νέοι.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ευχαρίστησε όλου για τη παρουσία τους και ανφέρθηκε σε διάφορα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην ημιτελή περσινή περίοδο αλλά και θέματα τα οποία τέθηκαν τόσο στης Γενική Συνέλευση αλλά και σε συνεδρίες του Δ.Σ.

Ζητήθηκε από όλους να είναι ακριβοδίκιαοι στις αποφάσεις τους μέσα από τις οποίες θα αποκτήσουν την εμπιστοσύνη όλων των Σωματείων και να αποφεύγουν τις άσκοπες συζητήσεις που γίνονται σε διάφορους χώρους όπου είναι παρόντες παράγοντες, προπονητές και ποδοσφαιριστές με αποτέλεσμα τη δημιουργία έντασης πριν ή μετά τη διεξαγωγή των αγώνων.

Τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας κ.υριοι Αντρέας Ζαβρός και Γιαννάκης Σοφοκλέους τόνισαν ότι θα αξιοποιηθούν ισότιμα όλοι οι διαιτητές χωρίς διακρίσεις και θα δοθεί ευκαιρεία στον καθένα να αποδείξει  την αξία και ανάλογα θα ανταμειφθεί

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ όλων των παρευρισκομένων και τονίστηκαν τα πιο κάτω:

Δήλωση: Όλοι οι διαιτητές και βοηθοί είναι υπόχρεοι να στέλλουν μήνυμα αν είναι διαθέσιμοι για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου μέχρι τη Πέμπτη απόγευμα στις 5.00μμ. Στη δήλωση να αναφέρουν ρητά  για τυχόν κώλυμμα λόγω άλλου αγώνα πριν από τον αγών της Ομοσπονδίας.

Ορισμοί: Οι ορισμοί θα γίνονται κάθε Παρασκευή και θα γίνεται άμεση ενημέρωση τόσο με μήνυμα στα τηλέφωνα των διαιτητών όσο και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Δεν θα γίνεται καμία αλλαγή σε ορισμό διαιτητή ή βοηθού εκτός σε περίπτωση για λόγους υγείας.

Τήρηση πρωτοκόλλου για θέματα πανδημίας:  Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και της ΚΟΠ τα οποία θα αοφρούν τα  πρωταθλήματα των Αγροτικών Ομοσπονδιών. Όλοι οι διαιτητές και βοηθοί πρέπει να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση ατομικής ευθύνης για να μπορούν να ορίζονται.

Συνθέσεις ομάδων: Οι διαιτητές έχουν την υποχρέωση όπως αποστέλλλουν πριν την έναρξη του αγώνα στον εκτελεστικό γραμματέα της Ομοσπονδίας με ηλεκτρονικό τρόπο, φωτογραφία των συνθέσεων των δύο ομάδων για να γίνεται άμεση καταχώρση στην ιστοσελίδα αφού σκοπός είναι να παρουσιάσουμε αναβαθμισμένη και με νέα στοιχεία με στόχο να προσελκύσουμε διαφημιζόμενους

Παρουσία στα αποδυτήρια: Απαγορεύεται η παρουσία στα αποδυτήρια των διαιτητών οποιυδήποτε ατόμου πλην των αρχηγών των δύο ομάδων για σκοπύς ελέγχου και υπογραφής των φύλλων αγώνων.

Παράδοση Φύλλων Αγώνα: Τα φύλλα αγώνων και οι εκθέσεις των διαιτητών πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίνονται στο γραφείο της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι τις 10.00πμ της Δευτέρας ώστε να γίνονται έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ση παράδοση θα ισοδυναμεί με λήψη μέτρων από το Δ.Σ. ή την Επιτροπή Διαιτησίας.

Πληρωμή διαιτητών:  Θα γίνεται κάθε μήνα. Τέθηκε αίτημα των Σωματείων το οποίο έγινε αποδεκτο όπως η πρώτη πληρωμή γίνει μετά την καταβολή της ετήσιας χορηγίας του ΚΟΑ λόγω της ιδαίτερης κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σωματεία.

Παράπονα από την Ε.Δ.:  Σε περίπτωση που κάποιος διαιτητής ή βοηθός έχει κάποιο παράπονο από την Ε.Δ. σε σχέση με θέματα που αφορούν τους ορισμούς τότε να απευθύνεται στο Δ.Σ. για να το χειρίζεται. Σε καμία περίπτωση να μην ενοχλούν τα μέλη της Ε.Δ.

Σχέση ή κώλυμμα με σωματεία:  Όλοι οι διαιτητές και βοηθοί οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Ομοσπονδία αν έχουν κάποια στενή συγγένεια ή σχέση με οποιοδήποτε άτομο Δ.Σ. ή ποδοσφαιριστή σωματείου. Επίσης να δηλώσουν αν έχουν κάποιο κώλυμμα με οποιδήποτε σωματείο λόγω διαφορών που μπορεί να έχουν για προσωπικά ζητήματα.

Συστήματα ενδοεπικοινωνίας; Οι διαιτητές θα χρεωθούν τα συστήματα ενδοεπικοινωνίας υπογράφοντας σχετικό έγγραφο και θα είναι υπόχρεοι για τη σωστή λειτουργία και τη φύλαξη τους.

Στο τέλος της συνάντησης ο πρόεδρος τόνισε για ακόμη μία φορά το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των διαιτητών στην ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και ευχήθηκε σε όλους κάθε επιτυχία.