Σε συνέχεια της χθεσινής μας ενημέρωσης πληροφορούμε όλα τα ενδιαφερόμενα Σωματεία ότι στη συνάντηση του Προέδρου της ΚΟΠ με τον Υπουργό Υγείας συμφωνήθηκε όπως οι για τους αγώνες του Αγροτικού Ποδοσφαίρου θα ισχύει το πρωτόκολλο και οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και όχι αυτό της ΚΟΠ. 

 

Τα πρωτόκολλα έχουν ήδη σταλεί σε όλες τις Ομοσπονδίες οι οποίες με τη σειρά τους θα ενημερώσουν όλα τα σωματεία σχετικά με την αυστηρή τήρηση των προνοιών των πρωτοκόλλων ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα.

 

Στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα σχετικά πρωτόκολλα.

 

erg49.pdf

 

erg55.pdf

 

erg65.pdf

 

Πηγή : Ιστοσελίδα ΣΤΟΚ