02/10/2015

 

Από: Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ

 

Προς:  Σωματεία ΠΟΑΣΠ

Θέμα: Εξέταση Γηπέδων Ομοσπονδίας

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ ενημερώνει όλα τα σωματεία ότι στα πλαίσια αναβάθμισης των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας έχει καταρτίσει Επιτροπή για έλεγχο των γηπέδων και των εγκαταστάσεων τους.

 

Η επιτροπή αποτελείται από τους Σάββα Παυλικκά, Νεόφυτο Χρίστου και Μιχάλη Κίμωνος. Τα μέλη της Επιτροπής θα επισκεφθούν όλα τα γήπεδα για επί τόπου εξέταση αφού επικοινωνήσουν πρώτα με το κάθε υπεύθυνο για τα γήπεδα.

 

Καλούμε όλα τα σωματεία και τους υπεύθυνους των γηπέδων όπως συνεργαστούν με τα μέλη της Επιτροπής ώστε να μπορέσει να φέρει εις πέρας το έργο της.

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ