30 Ιουνίου  2020

 

 

Προς :  Όλα τα Σωματεία ΠΟΑΣΠ

 

 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  ΠΟΑΣΠ  για θέματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας  06 Ιουλίου 2020

 

 

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ σε συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2020 αποφάσισε τα πιο κάτω σχετικά με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου 2020:

 

Διαγράφεται το θέμα <Εγγραφή Νέων Σωματείων>

 

Το θέμα <Εγγραφή Νέων Σωματείων> θα εξεταστεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

 

Όλα τα υπόλοιπα θέματα της Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Συνέλευσης παραμένουν στην ατζέντα ως έχουν.

 

 

Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ