ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/10/2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17/10/2013

ΑΠΟ : Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΑΣΠ

ΚΟΙΝ: Δ.Σ. ΚΟΠ, Δ.Σ. ΣΤΟΚ,

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ σας κοινοποιεί τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής ημερομηνίας 17/10/2013

1.     Ένσταση του σωματείου Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ κατά του κύρους του αγώνα Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ημερομηνίας 28/9/2013 για αντικανονική συμμετοχή στον αγώνα του ποδοσφαιριστή SvetoslavGeorgiev του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ.

Η υπόθεση αναβάλλεται για την επόμενο δικάσιμο κατόπιν αιτήματος του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ λόγω απουσίας του δικηγόρου του. Τα δύο σωματεία να ζητήσουν από το γραφείο της ομοσπονδίας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται.

2.     Ένσταση του σωματείου Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ κατά του κύρους του αγώνα ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Γιόλους — Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ ημερομηνίας 6/10/2013 για αντικανονική συμμετοχή στον αγώνα του ποδοσφαιριστή JamieSmith του σωματείου ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Γιόλους.

Η υπόθεση αναβάλλεται για την επόμενο δικάσιμο κατόπιν αιτήματος του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ λόγω απουσίας του δικηγόρου του. Τα δύο σωματεία να ζητήσουν από το γραφείο της ομοσπονδίας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται.

3.     Μη διεξαχθείς αγώνας Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ – Α.Ε. ΠΩΜΟΥ ημερομηνίας 13/10/2013. Ο αγώνας δεν διεξήχθη γιατί οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν στο γήπεδο με πανομοιότυπες ποδοσφαιρικές στολές.

Ο αγώνας κατακυρώνεται με 3-0 υπέρ του σωματείου Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ. Επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν (100) στο σωματείο Α.Ε. ΠΩΜΟΥ.

4.     Καταγγελία εναντίον του σωματείου Α.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΣ από το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ γιατί η ποδοσφαιρική του ομάδα δεν παρουσιάστηκε στον αγώνα ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας — Α.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΣ ημερομηνίας 29/9/2013.

Ο αγώνας κατακυρώνεται με 3-0 υπέρ του σωματείου ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας. Το σωματείο Α.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΣ υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα διαιτησίας τα οποία ανέρχονται σε εκατόν πενήντα πέντε (155) Ευρώ.

5.     Καταγγελία εναντίον του σωματείου Α.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΣ από το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ γιατί η ποδοσφαιρική του ομάδα δεν παρουσιάστηκε στον αγώνα Α.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΣ – ΠΑΣ ΠΕΓΕΙΑ ημερομηνίας 5/10/2013.

Ο αγώνας κατακυρώνεται με 3-0 υπέρ του σωματείου ΠΑΣ ΠΕΓΕΙΑ. Το σωματείο Α.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΣ υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα διαιτησίας τα οποία ανέρχονται σε εκατόν πενήντα πέντε (155) Ευρώ. Επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200) Ευρώ στο σωματείο Α.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΣ για τις υποθέσεις 4 και 5.

6.     Καταγγελία εναντίον του σωματείου Α.Ε. ΠΩΜΟΥ από το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ γιατί η ποδοσφαιρική του ομάδα δεν παρουσιάστηκε στον αγώνα ΠΕΓΕΙΑ F.C. – Α.Ε.ΠΩΜΟΥ ημερομηνίας 5/10/2013.

Ο αγώνας κατακυρώνεται με 3-0 υπέρ του σωματείου ΠΕΓΕΙΑ F.C. Το σωματείο Α.Ε.ΠΩΜΟΥ υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα διαιτησίας τα οποία ανέρχονται σε εκατόν πενήντα πέντε (155) Ευρώ.

7.     Αποβολή με 2η κίτρινη κάρτα του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΒΒΑ ΑΠΤ 1012424 ποδοσφαιριστή του σωματείου Κ.Ν. ΑΡΜΟΥΣ από το διαιτητή ΑΛΗ ΑΧΜΕΤ για δυνατό παίξιμο και στις δύο περιπτώσεις κατά την διάρκεια του αγώνα Κ.Ν. ΑΜΟΥΣ – ΠΕΓΕΙΑ F.C. ημερομηνίας 29/9/2013.

Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) Ευρώ.

8.     Αποβολή με 2η κίτρινη κάρτα του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΑΠΤ 1861596 ποδοσφαιριστή του σωματείου ΠΑΣ ΠΕΓΕΙΑ από το διαιτητή ΤΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ για επικίνδυνο παίξιμο και στις δύο περιπτώσεις κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΣ ΠΕΓΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ημερομηνίας 12/10/2013.

Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) Ευρώ.

9.     Αποβολή με 2η κίτρινη κάρτα του ΑΝΤΡΕΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΤ 706396 ποδοσφαιριστή του σωματείου ΠΑΣ ΠΕΓΕΙΑ από το διαιτητή ΤΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ για επικίνδυνο παίξιμο και φραστικό διαπληκτισμό με αντίπαλο ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΣ ΠΕΓΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ημερομηνίας 12/10/2013.

Επιβάλλεται πρόστιμο εβδομήντα (70) Ευρώ.

10.Αποβολή του ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΑΧΝΟΥ ΑΠΤ 939706 ποδοσφαιριστή του σωματείου ΠΟΣΕΙΔΩΝΝΑΣ Γιόλους από το διαιτητή ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ γιατί απέκρουσε τη μπάλα με το χέρι και στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος από την αντίπαλο ομάδα κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Γιόλους ημερομηνίας 12/10/2013.

Επιβάλλεται αποκλεισμός μίας αγωνιστικής πέραν του αυτομάτου και πρόστιμο πενήντα (50) Ευρώ.

11.Αποβολή του ΑΝΤΡΕΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΠΤ 877160 ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣ/ΕΛΠΙΔΑ από το διαιτητή ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ γιατί χτύπησε εκτός φάσης αντίπαλο ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Γιόλους ημερομηνίας 12/10/2013.

12.Καταγγελία εναντίον του ΑΝΤΡΕΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΠΤ 877160 ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣ/ΕΛΠΙΔΑ από το διαιτητή ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ και το παρατηρητή ΑΝΤΡΕΑ ΖΑΒΡΟ γιατί α) μετά την αποβολή του αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο προσπάθησε να χτυπήσει το διαιτητή β) εφτυσε το Α΄ βοηθό διαιτητή γ) ύβρισε τους διαιτητές και το παρατηρητή με τις φράσεις <μαλάκες, άχρηστοι, να φκάλετε καρκίνο εσείς η γυναίκα σας και τα παιδιά σας, που είναι το πουστόπαιδο ο παρατηρητής> δ) απειλούσε τους διαιτητές με τις φράσεις <εγώ δεν θα ξαναπαίξω μπάλα αλλά εσείς δεν θα υπάρχετε, αν μπορείς έλα έξω να λογαριαστούμε> κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Γιόλους ημερομηνίας 12/10/2013.

Οι υποθέσεις 11 και 12 συνεκδικάζονται. Σύμφωνα με το άρθρο 21.3 της ενιαίας προκήρυξης πρωταθλημάτων ΣΤΟΚ, των άρθρων 16β και 16,2ζ του καταστατικού της ΠΟΑΣΠ και λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα όπως διαδραματίστηκαν και την επιστολή του σωματείου του ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ με την οποία αιτείται τη διαγραφή του επιβάλλεται αποκλεισμός ενός έτους από όλες τις διοργανώσεις.