ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/2/2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 25/2/2014

ΑΠΟ : Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΑΣΠ

ΚΟΙΝ: Δ.Σ. ΚΟΠ, Δ.Σ. ΣΤΟΚ,

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ σας κοινοποιεί τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής ημερομηνίας 25/2/2014.

Αρ. υπόθ. 120/2013-14

Ένσταση του σωματείου Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ κατά του κύρους του αγώνα Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ—ΠΕΓΕΙΑ F. C. ημερομηνίας 8/2/2014 για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου ΑΜ ΣΤΟΚ 38649 ΑΠΤ 701017 διότι δεν είναι γραμμένος στο κατάλογο άνω των είκοσι ετών.

Η ένσταση γίνεται αποδεκτή, ο αγώνας κατακυρώνεται με 3-0 υπέρ του σωματείου Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ και το φύλλο αγώνα παραμένει ισχυρό ως προς τους συμμετέχοντες και τις ποινές.