ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/2/2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18/2/2014

ΑΠΟ : Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΑΣΠ

ΚΟΙΝ: Δ.Σ. ΚΟΠ, Δ.Σ. ΣΤΟΚ,

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ σας κοινοποιεί τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής ημερομηνίας 18/2/2014.

Αρ. υπόθ. 107/2013-14

Ένσταση του σωματείου Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ κατά του κύρους του αγώνα ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥΣ—Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ημερομηνίας 1/2/2014 για αντικανονική συμμετοχή των ποδοσφαιριστών Αντρέα Μενελάου ΑΜ ΣΤΟΚ 38649 και Στέλιου Στυλιανού ΑΜ ΣΤΟΚ 46451 διότι δεν είναι γραμμένοι στο κατάλογο άνω των είκοσι ετών.

Η υπόθεση αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος του σωματείου ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥΣ, για ιατρικούς λόγους. Ορίζεται τη Πέμπτη 20/2/2014 και ώρα 4.00μμ.

Αρ. υπόθ. 117/2013-14

Αποβολή με 2η κίτρινη κάρτα του LUNGOLAURENTIU ΑΜ ΣΤΟΚ 53531 ποδοσφαιριστή του σωματείου ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από το διαιτητή ΝΕΟΦΥΤΟ ΖΑΧΑΡΙΟΥ για ριψοκίνδυνο παίξιμο και καθυστέρηση κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥΣ—ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ημερομηνίας 15/2/2014.

Επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.

Αρ. υπόθ. 118/2013-14

Αποβολή με 2η κίτρινη κάρτα του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΥΡΟΥ ΑΜ ΣΤΟΚ 1064453 ποδοσφαιριστή του σωματείου ΚΟΛΩΝΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. από το διαιτητή ΚΩΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ για έντονη διαμαρτυρία και φάουλ κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΟΛΩΝΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. –Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ ημερομηνίας 15/2/2014.

Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ.

Αρ. υπόθ. 119/2013-14

Αποβολή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜ ΣΤΟΚ 47265 ποδοσφαιριστή του σωματείου Κ.Ν. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΤΣΑΔΑΣ από το διαιτητή ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΤΡΙΤΖΙΩΤΗ για απρεπή συμπεριφορά κατά την διάρκεια του αγώνα Κ.Ν. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΤΣΑΔΑΣ—ST. GEORGES F. C. ημερομηνίας 15/2/2014.

Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ.

Αρ. υπόθ. 120/2013-14

Ένσταση του σωματείου Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ κατά του κύρους του αγώνα Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ—ΠΕΓΕΙΑ F. C. ημερομηνίας 8/2/2014 για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου ΑΜ ΣΤΟΚ 38649 ΑΠΤ 701017 διότι δεν είναι γραμμένος στο κατάλογο άνω των είκοσι ετών.

Αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος του σωματείου ΠΕΓΕΙΑ F. C. λόγω απουσίας του εκπροσώπου του. Ορίζεται για ακρόαση τη Τρίτη 25/2/2014 και ώρα 6.30μμ.

ΧΟΡΗΓΟΙ