27 Νοεμβρίου  2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΑΣΠ μετά από συνεδρίαση σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν το πρόσωπο του Προέδρου του Σωματείου του Κέντρου Νεότητας Άρμου κ. Νίκου Ζάγγουλου, δηλαδή :

 

α) Απρεπή συμπεριφορά προς το πρόσωπο του Προέδρου της Ομοσπονδίας  

 

β) Απρεπή συμπεριφορά προς το πρόσωπο του Εκτελεστικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας

 

γ) Παρενόχληση και προσπάθεια μείωσης του κύρους της Ομοσπονδίας προς το πρόσωπο του Προέδρου της ΣΤΟΚ

 

αποφάσισε επί του παρόντος, όπως από τώρα και στο εξής η οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ του κ. Νίκου Ζάγγουλου και της Ομοσπονδίας και αντιστρόφως να είναι γραπτή μόνο.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή επιφυλάσσεται για τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

  

 

Δ.Σ.  ΠΟΑΣΠ