25 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ ανακοινώνει ότι τα σωματεία <Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C.> και <PAPHOS LIONS 2014> υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στην Ομοσπονδία μας.

Το Δ.Σ. εξέτασε όλα τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται και έκρινε ότι αυτά τηρούν τις πρόνοιες του καταστατικού της ΠΟΑΣΠ και θα παραπέμψει τις αιτήσεις στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας για έγκριση.