Ημερ. 02/07/2015

 

ΑΠΟ: Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ  

                                                                                                                            

ΠΡΟΣ : ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΜΕΛΗ ΠΟΑΣΠ

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ καλεί όλα τα σωματεία μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 07/07/2015 και ώρα 7.00μμ στην αίθουσα της Εκκλησίας της Χλώρακας.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ. Σ. της ΠΟΑΣΠ με σκοπό να εξετάσει θέματα τα οποία τέθηκαν από τα σωματεία και το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου 2014/2015.

 

Όλα τα θέματα έχουν εξεταστεί από το Δ.Σ. και όσα έχει αποφασίσει να τα προτείνει προς έγκριση κοινοποιήθηκαν προς τα σωματεία.

 

Όσα θέματα δεν έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. θα δοθεί το δικαίωμα στα σωματεία που τα εισηγήθηκαν να τα θέσουν για συζήτηση.

 

Κάθε σωματείο δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση με ένα αντιπρόσωπο και ένα παρατηρητή οι οποίοι θα προσκομίσουν απαραίτητα γραπτή εξουσιοδότηση.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ